கட்டுரை, நூல் அறிமுகம்

பச்சை வைரம் – நூல் அறிமுகம்

பாரதி புத்தகாலயத்தினுடைய புக்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் பதிப்பகத்துக்கு நாமெல்லாம் பெரியளவுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சமூக அக்கறை மிகுந்த சிறுவர் கதைளை வெளியிடுவதில் தமிழ்ச்சமூகத்தில் அவர்களுடைய பங்கு மிகமிக முக்கியமானதாகும். இந்த நூலின் துவக்கத்திலேயே இது 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான நூல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வயசு என்று நினைக்கிறேன். அதற்குக் கீழுள்ள வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ஃபாண்டசியா நிறைய கதைகளை சொல்கிறோம். குறிப்பாக மனிதர்களுடைய தன்மைகளை விலங்குகளின் மீது ஏற்றி கதை சொல்வது 12 வயதுக்கு… Continue reading பச்சை வைரம் – நூல் அறிமுகம்